5 Kasım 2013 Salı

Kongreler..Bildiriler..Sunular..

Değerli dostlar,
Bildiğiniz üzere bilimsel çalışmaya büyük önem veriyorum.
Yaptığımız çalışmanın arkasında bilimsel veriler ile durabilmek çok çok çok önemli!

Bu güne kadar sayısız kongreye katıldı ekibimiz..

Pek çok, bildiri pek çok sunuyu gururla sunduk şimdiye kadar..
Malum bu ay da kongreler yoğun..
Otizm kongresi, Fizyoterapi kongresi 
hepsini takip etmeye çalışıyoruz..

Nereye yetişeceğimizi şaşırdık ama olsun,
Bi yenilik olur, kaçırırız Allah korusun:)))
Bizimkiler de harıl harıl çalışıyor tabi:)


Bakın bu da fırından yeni çıkan taze bir bildiri.. Osteopatide Doktora yapan arkadaşımız Ayhan bey den geldi..


Hemen de paylaşasım oldu:

SERABRAL PALSYLİ HASTALARDA YOĞUN TEDAVİYAKLAŞIMININ MOTOR FONKSİYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

*Fzt, Zekiye GEZGİN, *Uzm.Fzt. Muhammet Ayhan Oral, *Fzt. Esra İNCESU ORAL, *Fzt. Cem GEZGİN,
*Fzt. Nilsun AKLANOĞLU, *Fzt. Rukiye TURAN GENÇ
*Furkan Oruç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

GirişSerabral palsy (SP) prenatal, perinatal veya postnatal dönemde immatür beynin değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadir. SPli hastalarda bu uzun dönem kalıcı etkileri azaltmak için fizyoterapinin önemi vurgulanmaktadır. Belirli sıklıkla uygulanan rehabilitasyon, hastalığın kalıcı etkilerini azaltarak hastanın fonksiyonelliğini artıracaktır. Bu çalışma da serabral palsyli hastalara uygulanacak yoğun tedavi programının hastaların motor fonksiyon değerlerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Mataryel Metod: Çalışmaya 10 kız 23 erkek olacak şekilde toplam 33 hasta katılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaşortalamaları 8,21±3,76 dır. Hastalarıçalışmaya başlamadan önce GMFM skorları kaydedilmiştir ve 30 haftalık yoğun tedavi programının ardından tekrar GMFM skorları kaydedilmiştir. Hastalara 30 hafta boyunca haftada 5 seans olacak şekilde rehabilitasyon programıuygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 14’ü spastik hipertonik (%42,4), 14’ükarma tip (%42,4), 3 hipotonik (%9,1) ve 2 diskinetik (%6,1) olmak üzere 33 hasta katıldı. Serebral palsy tipi ve sınıflandırılması EBTAnın koşullarına göre yapıldı. Yoğun tedavi programı öncesi hastalarda ölçülen GMFM total skor ortalaması 53,23±25,97 olarak kaydedildi. Değerler arasında fark yoktu (p<0,001). 1 yıl boyunca haftada 5 seans olarak uygulanan fizyoterapi programı sonrasıhastalara tekrar GMFM ölçümü yapıldı. Uygulama sonrasıGMFM total skor ortalamaları 55,28±28,37 olarak kaydedildi ve değerler arasında fark yoktu (p<0,001). Yoğun programöncesi ve sonrası GMFM total skor değerleri karşılaştırıldığında 2 puanlık bir artış oldu ve uzun süreli rehabilitasyon programı için anlamlı olarak kaydedildi (p<0,001).

Tartışma ve SonuçSerebral palsy uzun dönem kalıcıetkileri olan bir bozukluk olarak tanımlandığından, uzun dönem rehabilitasyon hastalar için çok önemlidir. Buçalışmada uygulanan yoğun rehabilitasyon etkileri, literatürle de kıyaslandığında aynı doğrultuda sonuçlar verdi. Sonuç olarak Serebral palsyli hastalarda yoğun tedavi programının hastanın motor fonksiyonları üzerine etkili olduğu fikri bir kez daha desteklendi.    

 Ekibimizle gurur duyuyorum..
Yaptıkları her çalışmanın gururla arkasında durabilmek büyük keyif!!

Furkan Oruç Merkezi bu konuda rüştünü ispatladı artık..

Darısı diğer kardeşi Osem in başına..

Ah bir bilseniz "biz deliler" neler yapıyoruz..
Nasıl sonuçlar çıkıyor bir görseniz..
Keşke tüm toplantılarımızı canlı yayınla sizlere sunabilsem..
Kimbilir belki bi gün o da olur:)
Sevgiler..
Bilimsel günler dilerim:))

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyorum:) (anonim seçeneğini seçerek direkt yorum yapabilirsiniz)